Tag sản phẩm dạng đứng

Danh mục sản phẩm: Tag mác

Vì sản phẩm là trong ghép bài nên màu sắc khi in có thể thay đổi + – 15%.
Đề nghị khách hàng đọc kỹ quy cách để bỏ sót khi vào.

Updating...
Alo nà 079 444 9590