Sáng tạo nhận diện thương hiệu


Một thương hiệu lớn bắt đầu bẳng những điểm chạm nhỏ. 

Chạm càng nhiều thì cảm xúc càng cao.

Một bộ nhận diện thương hiệu đầy đủ cần có bao gồm những gì?

  • Tên thương hiệu
  • Logo thương hiệu
  • Tagline/Slogan thương hiệu
  • Màu sắc, kiểu chữ thương hiệu
  • Nhận diện ứng dụng văn phòng: Danh thiếp, bao thư, folder, sổ tay, chữ ký email,…
  • Nhận diện ứng dụng tiếp thị: Tờ rơi, catalogue, profile, poster, banner, sale kit, Sổ tay văn quy định văn hoá, biển bảng.
  • Nhận diện thương hiệu online: Website, mạng xã hội,…

Ánh trăng tròn hay khuyết điều đẹp và mang một ý nghĩa riêng. Hãy suy nghĩ và quyết định những gì thật sự cần thiết đối với thương hiệu mình. Vì tất cả đều đánh đổi bằng ngân lượng.


Alo nà 079 444 9590