Sáng tạo bao bì nhãn mác


Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Chưa xài sao biết, đẹp trước tính sau.

Sản phẩm chúng tôi tốt nhưng không bán được hàng !

Sản phẩm chúng tôi rẻ vẫn không bán được hàng !

Bao bì chúng tôi đẹp nhưng vẫn không bán được hàng !

Lựa chọn nào cho bạn ?

Bao bì đẹp thôi chưa đủ, cần phải tinh tế và phù hợp với định vị thương hiệu, giá thành sản phẩm và thị trường tiếp cận.

Bạn có gỗ tốt ? Alona sẽ giúp bạn chọn nước sơn cho phù hợp !

Tại Alona, chúng tôi tích hợp công nghệ Demo Video 3D trực quan mẫu thiết kế khi thành phẩm sẽ giúp bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn.

Thẻ

Alo nà 079 444 9590