Mẫu Hoá Đơn

Những mẫu Hoá đơn bán lẻ, phiếu thu chi, biên nhận Alona đã tư vấn thiết kế và in ấn cho khách. Các mẫu hóa đơn bán hàng được sử dụng phố biến tại các cửa hàng, doanh nghiệp nhằm xác nhận hàng hóa, số tiền giao dịch với khách hàng.

Hiện nay, có rất nhiều mẫu hóa đơn bán lẻ cho cửa hàng, doanh nghiệp lựa chọn. Những nội dung cần có trên mẫu hóa đơn bao gồm:

– Tên hóa đơn, ký hiệu.

– Tên liên hóa đơn: tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, người mua.

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ, thành tiền chưa thuế và đã bao gồm thuế VAT.

– Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, người bán, dấu của người bán (nếu có); ngày tháng, năm lập hóa đơn.

Hiển thị tất cả 8 kết quả