Thiết kế Sáng tạo ấn phẩm tiếp thị Marketing

Mẫu thiết kế không chỉ đẹp là đủ mà cần mang tính ứng dụng.
Liền một khối từ thiết kế đến in ấn.

Rất nhiều file thiết kế khách hàng mang lại Alona không in ấn được như ý muốn vì mẫu thiết kế không đáp ứng được tiêu chuẩn in ấn vì các nguyên nhân sau. 

  • Hệ màu không phù hợp in ấn dẫn đến sai màu
  • Kích thước thiết kế không phù hợp với kích thước tiêu chuẩn của sản phẩm.
  • Hình ảnh kém chất lượng, định dạng file thiết kế không đúng tiêu chuẩn.

Mọi vấn đề trên điều giải quyết được nhưng đánh đổi bằng thời gian và ngân lượng.

Alona sẽ giúp bạn giải phép toán cộng trừ này.

  • Alona nắm vững những nguyên tắc thiết kế để phù hơp khi in ấn.
  • Thiết bị, công cụ hỗ trợ đầy đủ, chuyên nghiệp.
  • Đội ngũ sáng tạo với những ý tưởng táo bạo.
  • Thư viện mẫu sáng tạo khổng lồ, mát mắt.

Thẻ

Alo nà 079 444 9590