In bao lì xì theo yêu cầu

Danh mục sản phẩm: Bao lì xì

Vì sản phẩm là trong ghép bài nên màu sắc khi in có thể thay đổi + – 15%.
Đề nghị khách hàng đọc kỹ quy cách để bỏ sót khi vào.

In bao lì xì theo yêu cầu 

Thẻ