Kích thước tiêu chuẩn của danh thiếp

Kích thước danh thiếp thông dụng

  • Kích thước: 8,8×5,4cm
  • Loại giấy: Couche 300gsm, cán màng mờ 2 mặt
  • Danh thiếp được đựng bằng hộp nhựa thường.